Home

Skloňování podstatných jmen rodu středního

Podstatná jména rodu středního - PRO ŠKOLÁK

Vzory podstatných jmen: Žák: - u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie - vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního - přiřazuje slova ke vzorům - skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu jednotlivých vzorů - odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen - správně píše i, y v. Rod střední []. Český jazyk rozlišuje trojí skloňování podstatných jmen středního rodu podle koncovek v prvním pádu jednotného čísla (koncovky -o, -e, -í).Pro trojí skloňování máme tři vzory, každý končí na jinou hlásku: tvrdý na -o (město), měkký na -e (moře) a dlouhý na -í (stavení).. Některá slova (názvy mláďat jako například kuře, štěně a. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO. Klikni do obdélníku a doplň správný tvar. Když budeš mít vše vyplněno, stiskni tlačítko KONTROLA. Vzory rodu středního. vzor MĚSTO. 1.p.č.j. - koncovka -o

VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný vzor. Pak stiskni KONTROLA. Vzory rodu středního. vzor MĚSTO. 1.p.č.j. - koncovka -o 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod střední: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01 Vzory skloňování podstatných jmen Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti).

2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního; Urči rod,číslo, pád, vzor; Urči vzor (5 cvičení) - rod střední; Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Přehledná tabulka vzorů pro ženský rod; Skloňování vzorů ženského rodu - tabulka; Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE. Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Podstatná jména rodu mužského řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. led - bez ledu (hrad - bez hradu) - vzor hra Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla Abyste si správné skloňování vštěpili dobře do hlavy, zkuste si třeba vzít náhodný text, vybrat z něj několik podstatných jmen ženského rodu a všechna je vyskloňovat - nejprve podle vzorů, poté další už bez předlohy Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení. K určení vzoru slouží 2. pád podstatného jména. Vzor město: město bez městA - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku O a pokud je ve 2. pádě -A (např.těstO bez těstA).. Vzor moře: moře bez mořE - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku E a pokud.

Čeština/Podstatná jména rodu středního - Wikiknih

Skloňování Podstatných Jmen Rodu Středního

Balíček učiva, který ocení každý žáček! Podrobné vysvětlení jak na skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského s vysvětlením pravidel pravopisu. Balíček obsahuje i speciální diktáty s okamžitou kontrolou a vysvětlením. Vysvětlením!!! - v tom je rozdíl od výukových aplikací na internetu

Tabulka Vzory podstatných jmen středního rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4. - 9. roč. základní školy. Výrobek zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen středního rodu - jejich přiřazení ke vzorům (město, moře, kuře, stavení), výjimky při skloňování (např. variantní přípony, dvojtvary) a pravopis Žák procvií skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk ýeština Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor ýeský jazyk a literatura ICT = Předmět/téma ýeský jazyk/slovní druhy Očekávaný výstu V češtině rozlišujeme tři rody: ženský, mužský a střední. K jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu ukázali ukazovacím zájmenem (ten, ta, to). Více o určování rodu si můžete přečíst v článku Rod podstatných jmen

Vzory Podstatných Jmen Rodu Středního

 1. Pro správné skloňování podstatných jmen a dobré zvládnutí jazyka je nezbytné naučit se, které slovíčko je kterého rodu. Ačkoli následující pomůcka neplatí pro absolutně všechna slova, většinu z nich díky ní můžeme správně odhadnout. Jak tedy správně určíme rody podstatných jmen v němčině? 1
 2. Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Cena s DPH 23,00 Cena bez DPH 19,01 Kč.
 3. Obecné poučení. Část podstatných jmen středního rodu, která se skloňují podle vzoru město, má v 6. p. j. č. původní koncovku ‑ě(e), část má koncovku ‑u, u další velké skupiny podstatných jmen rodu středního pak lze užít koncovky obě, tj. ‑ě(e)/‑u. Faktory, které působí při volbě koncovky ‑ě(e) nebo ‑
 4. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzorů pro střední rod. Skloňování vzorů středního rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ. Vzor moře nebo kuře? - malá nápověda, jak na to na www.mojecestina.cz. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení
 5. Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního /70×100/ - 70×100 . Výuková tabule - Český jazyk 4. ročník
 6. V češtině rozlišujeme tři rody: ženský, mužský a střední. K jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu ukázali ukazovacím zájmenem (ten, ta, to). Více o určování rodu si můžete přečíst v článku Rod podstatných jmen
 7. Pokud si osvojíte základní pravidla, bude pro Vás skloňování hračkou. Skloňování si můžeme rozdělit do tří typů: 1. TYP: ve druhém pádě koncovka -S / -ES (mužský a střední rod) Podle prvního typu se skloňuje většina podstatných jmen mužského rodu a všechna podstatná jména středního rodu

Seznam cvičen

Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město -⁠ 6. p. mn. č.). Skloňování přejatých jmen zakončených na ‑on. Nečetná podstatná jména na ‑on se skloňují podobně jako podstatná jména zakončená na ‑um. Podstatná jména, která mají před koncovým ‑on samohlásk Podstatná jména Skloňování podstatných jmen. Přehled skloňování - podstatná jména. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzorů pro střední rod. Skloňování vzorů středního rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ Vzor moře nebo kuře? - malá nápověda, jak na to na www.mojecestina.c 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod ženský: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01 Skloňování podstatných jmen podle vzoru MĚSTO : Skloňování podstatných jmen podle vzoru MOŘE : Skloňování podstatných jmen podle vzoru KUŘE : Skloňování podstatných jmen podle vzoru STAVENÍ: Vzory středního rodu - přiřazování slov ke vzorům: Pravopisné cvičení - určování koncovek a vzorů středního rodu Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra

Při psaní koncovek u jmenných tvarů přídavných jmen se řídíme podobnými pravidly jako u shody přísudku s podmětem. Měkké i píšeme pouze v 1. pádě množného čísla rodu mužského životného. V 1. pádě rodu mužského neživotného a ženského píšeme y, u rodu středního a Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči.

Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního Přiřaď podstatná jména ke správnému vzoru město moře kuře stavení Přiřaď podstatným jménům správnou barvu podle vzoru: (město, moře, kuře, stavení) DOPLŇ SPRÁVNÉ I - Y : vydatnými krmiv_, okol_ Prahy, mezi umývadl_, úrodné Polab_, ostrými kusadl_, půvabným. Skloňování podstatných jmen rodu ženského Skloňování podstatných jmen rodu středního. VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU. VYSVĚTLENÍ UČIVA: 1-Skloňování podstatných jmen podle vzorů. 2 - Skloňování podle vzorů středního rodu. Skloňování podstatných jmen - tvrdé vzory 26.09.2013 16:09 . Tvrdé vzory - vzor заво́д. Podle vzoru заво́д (závod) se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončená na tvrdou souhlásku, např.: пионе́р, трактори́ст, магази́н, биле́т

V článku vyložíme základní pravidla o skloňování podstatných jmen v češtině. Uvedeme tabulky se skloňováním základních vzorů podstatných jmen. Gramatické kategorie. Na úvod je nutné říci něco o gramatických kategoriích podstatných jmen. Jsou to: rod - mužský, ženský, střední, životnost a neživotnost u rodu. Podle tohoto typu se skloňuje většina podstatných jmen rodu mužského a středního.Ve 2. pádě č. jednotného přibírá podstatné jméno koncovku -(e)s, ostatní pády jsou bez koncovky. Koncovku -es mají podstatná jména na -s, -sch, -st, -ß(ss), -x, -tsch, -z Koncovku -s přibírají např. několikaslabičná podst. jména s nepřízvučnou koncovou slabikou -al, -chen, -e, -el. Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního - pracovní sešit pro 4. ročník . Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního.Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů

a v sedmém pádě přibírají koncovky podstatných jmen 2. skloňování -ем/-ём: на зна́мен и (п. п.) , зна́мен ем (т. п.) , пут ё́м (т. п.) Skloňování podstatných jmen středního rodu na -м ukázkové video z připravovaného 4. ročníku na webu www. primauca. c 3.10.2018 - Explore Eva Pátková's board Podstatná jména, followed by 207 people on Pinterest. See more ideas about jména, čtvrtá třída, jazyk Podstatná jména - pády . Zahraj si milionáře - pády, rody, čislo. Vzory podstatných jmen rodu středního

Skloňování podstatných jmen středního rodu. Skloňování ruských osobních a místních jmen. Nesklonná podstatná jména TATRA nabízí unikátní koncepci podvozku a nákladní vozy v 7 základních modelových řadách. Nyní uvádí na trh novinku TATRA PHOENIX . Metodické plány - ruština. Vyberte si svůj kurz z bohatého rozvrhu Všechny informace o produktu Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení) Skloňování podstatných jmen. Přehled skloňování - podstatná jména. Skloňování podstatných jmen rodu.

Vzory skloňování podstatných jmen - Epřehledy

Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu středního 1. Do slov doplň vynechané i/í nebo y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. podstatné jméno vzor podstatné jméno vzor obydlí stavení pískle moře sídliště moře krmítko město pekařství stavení kormidlo město vyžle moře lvíče kuř Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního - pracovní sešit pro 4. ročník . Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Mgr. Ladislava Zdražilová ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO Český jazyk pro 7. roční

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

Skloňování podstatných jmen rodu mužského se liší podle toho, náleží-li k takzvaným silným nebo slabým podstatným jménům. Skloňování slabých podstatných jmen Slabá podstatná jména jsou pak ta, která většinou označují živé bytosti Vzory podstatných jmen Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou Přehledná tabulka - skloňování vzorů rodu středního. TESTY - vzory rodu středního.

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu mužskéh

Skloňování on-lin

1. Přehled vzorů rodu mužského, ženského a středního ve všech pádech jednotného a množného čísla. 2. Prázdná tabulka všech vzorů se zásobníkem vzorových podstatných jmen ve všech pádech (žák přikládá do tabulky všechny tvary daného vzoru ke správnému pádu). 3. Zásobník podstatných jmen v 1. pádě, která. Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu středního. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Podstatná jména rodu středního řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. jak namalovat spodní oční link Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ Hodnocení produktu: 0%. Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru.... Uložit ke srovnání.

Podstatná jména - skloňování ženského rodu - Moje čeština

Podstatná jména rodu středního mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku vždy (-o, -e nebo -í). Podle ní pak rozlišujeme skloňování. Pro skloňování podstatných jmen rodu středního tak používáme celkem 4 vzory: město, moře, kuře, stavení Z těch, která uvádějí nová Pravidla, jsou skoro všechna rodu středního; rodu mužského jsou jen tři (abbé, atašé, protežé) a rodu ženského jen jediné (chaussée), a to ještě s kolísáním v rodě (je buď rodu ženského, nebo středního). U domácích podstatných jmen máme sice skupinu slov na -é, jež běžně. Skloňování podstatných jmen podle vzoru STAVENÍ PR AVOPISNÁ CVIČENÍ - koncovky podstaných jmen rodu středního Koncovky podst. jmen rodu středního

Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního, Příruční tabulka oboustranná -několik podstatných jmen rodu ženského typu idea má zvláštní skloňování-skloňují se zčásti podle vzoru žena, zčásti podle vzoru růže-kde se J vyslovuje, tam se také píše-např. idea, orchidea, odyse Vemem to ale oklikou přes skloňování, které znáte: pád der Bruder; pád des Bruder s; pád dem Bruder; pád den Bruder; Jak vidíte, kromě členu se nám u těchto podstatných jmen mění ještě 2.pád - přidáváme koncovku -s, příp-es. Toto pravidlo platí pro podstatná jména mužského a středního rodu

Video: Podstatná jména: vzory středního rodu - Procvičování

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování

 1. ativu singuláru na -ъ (tvrdý vzor) nebo -'ь (měkký vzor; apostrof zde i dále označuje měkkost předchozí souhlásky) a jména středního rodu zakončená na -o (tvrdý.
 2. 14 T5 T5 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN Střední rod, jednotné číslo Podstatná jména středního rodu mají několik typů skloňování: 1) podstatná jména zakončená samohláskou - о ( окно , сло во, прá вило, мы ло, зé ркало, пи во, вино ); 2) podstatná jména zakončená samohláskou -е ( мо ре, по ле, полотé нце, варé.
 3. 11.02.2013 15:07 Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzorů pro střední rod. Skloňování vzorů středního rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ Vzor moře nebo kuře? - malá nápověda, jak na to na www.mojecestina.cz 3 testy k určení vzoru podstatných jmen rodu středního - vybírej z nabídk
 4. Tabule je výukovou pomůckou a zobrazuje přehledně skloňování podstatných jmen středního rodu. Na druhé straně lze probrané učivo procvičovat. Pošlete provozovateli tohoto obchodu dotaz na následující zboží

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO. 1) kolísání mezi vzory tvrdými a měkkými - jména zakončená -L, -Z, -S, -EN. rodu středního a má tvary podle vzoru kuře, v . mn. č. je rodu ženského a má tvary podle vzoru kost (děti, dětí, dětem, děti, dětech, dětmi Tak právě tuto tabulku by měly mít k dispozici všichni žáci čtvrtých tříd, protože se učí toto učivo. Jedná se o velice přehlednou tabulku všech vzorů podstatných jmen a to všech vzorů. Rodu středního, ženského i mužského. Barevně jsou zde zvýrazněny všechny koncovky podstatných jmen SKLOŇOVÁNÍ VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO : ČÍSLO: PÁD: VZOR : j. 1. město: moře: kuře: stavení: j. 2. města: moře: kuřete: stavení: j Die Substantive Podstatná jména-n.Patří sem většina jednoslabičných podstatných jmen rodu ženského, která přehlasují (die Kuh - die Kühe), a podstatná jména zakončená na -al,-ar, -ling, -nis a další (např. der Lehrling - die Lehrlinge).Do této skupiny patří asi 80 % podstatných jmen rodu mužského a středního Porovnejte skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského. Stejné tvary jako podstatné jméno rodu středního ВРEМЯ má slovo ИМЯ (jméno). Porovnejte: У меня есть время. У меня нет времени. Я знаю его имя

Skloňování podstatných jmen rodu mužského / Nejlevnější knihy

2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního. Urči rod,číslo, pád, vzor. Urči vzor (5 cvičení) - rod střední . Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Přehledná tabulka vzorů pro ženský rod. Skloňování vzorů ženského rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE. Stačí, aby sis zapamatoval pár vzorů, včetně jejich skloňování, a dokážeš správně napsat koncovky všech českých podstatných jmen! :-) Hledání vzorů podstatných jmen rodu středního je sice nejsnazší, přesto ze začátku může dát taky pěkně zabrat! Ale neboj se, až se naučíš správný postup, půjde ti to jako.

Skloňování podstatných jmen rodu středního 17 03 Adam se mě drží jako klíšt_. Teď mi dává obklady a šeptá mi do ucha pohádku o malém štěn_, jak si čichalo k poup_ a píchlo si trn do nosu. Znám i lepší bajky! Vzor stavení • Doplňte správný tvar podstatných jmen. 01 Moje trápen_ se zlepšilo před rozedněn_ Rod a číslo podstatných jmen Pád podstatných jmen Skloňování podstatných jmen rodu středního Vzor město, moře Opakování II. pololetí ÚNOR Skloňování podstatných jmen rodu středního Vzor kuře, stavení Skloňování podstatných jmen rodu ženského Vzor žena, růže Slohová cvičení, čten skloňování podstatných jmen Text dotazu. Většina pomnožných jmen se skloňuje podle typů ženského a středního rodu. K maskulinům patří nepočetná skupina jmen (z velké části názvů obcí), m. j.: Nové Hrady, Opařany, Doksy, licousy, prachy (hovorově ve významu peníze), šachy a právě tepláky..

Výukový obraz - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu

Podstatná jména rodu středního - pracovní lis

Arial Calibri Výchozí návrh Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního Přiřaď podstatná jména ke správnému vzoru Přiřaď podstatným jménům správnou barvu podle vzoru: (město, moře, kuře, stavení) DOPLŇ SPRÁVNÉ I - Y : Najdi a oprav chyby Zapiš daná neutra v určených pádec Skloňování podstatných jmen je velmi jednoduché. Rozlišuje se pouze jednotné (singulár) a množné (plurál) číslo a dva pády (nominativ - základní pád, genitiv - přivlastňovací pád). Nejčastější koncovky množného čísla jsou -or, -ar, -er. Některá neutra (jména středního rodu) jsou v množném čísle bez. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru, opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru , slouží k připomínání přeh.. Rodu středního jsou: jména většiny kovů a chemických prvků : s Zinn/ cín, s Aluminium/ hliník, s Gold/ zlato, s Silber /stříbro, s Kupfer/měď, s Jod, s Chlor (ale: r Stahl/ ocel) názvy jazyků a barev : s Blau, s Tschechische Skloňování podstatných jmen; Odlišná vazba u podstatných jmen Středního rodu jsou také infinitivy plnící funkci podstatných jmen. Tyto infinitivy začínají velkým písmenem: Skloňování podstatných jmen. Jak skloňovat podstatná jména v jednotném a množném čísle, jaké jsou typy a výjimky skloňování. PRE-INTERMEDIATE Trpný rod (Das Passiv

Podstatná jména v němčině Německá gramatik

Nástěnný výukový obraz - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského - Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ V novém pracovním sešitě si žáci mohou zábavnou formou procvičit skloňování podstatných jmen podle jednotlivých rodů. Sešit navíc obsahuje: · - vloženou kartu s přehledem skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního

 1. Skloňování podstatných jmen. 1. definice 2. ženský rod 3. mužský rod 4. střední rod 5. - podstatná jména s těmito koncovkami jsou typicky středního rodu:-lein, -chen, -ment stejně jako podstatná jména s předponou Ge- - města, světadíly, barvy, zdrobněliny a podstatná jména vzniklá ze sloves jsou typicky středního.
 2. - Do sešitu je vložena karta s přehledem skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního. - Navíc sešit obsahuje souhrnné opakování a klíč s řešením . Aktuální nabídku pracovních sešitů a učebnic českého jazyka najdete v e-shopu
 3. Vzory podstatných jmen/ Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského . Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru
 4. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41
 5. Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ + Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního (karta) - Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným
 6. Tabulka SKLOŇOVÁNÍ ROD ŽENSKÝ/STŘEDNÍ A4. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského, na druhé straně pak přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního
 7. Člen a skloňování Člen. Německá podstatná jména jsou buďto: mužského rodu (der Mann - muž), ženského rodu (die Straße - ulice), nebo středního rodu (das Hotel - hotel). Je to naznačeno členem nebo zájmenem před podstatným jménem. Člen je s podstatným jménem nerozlučitelně svázán

Podstatná jména :: Čtvrťáci - ZŠ Oblačn

Výše zmíněná tabulka je základ. Nyní pár dodatečných informací ohledně skloňování podstatných jmen mužského rodu. Podle vzoru chlap skloňujte zvláště v těchto případech: pokud je nominativ v jednotném čísle zakončen souhláskou; pokud je nominativ v jednotném čísle zakončen na samohlásku Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS462 Sdílet Skloňování - souhrn: podstatná jména, přídavná jména 2., 3. - určujeme pouze u některých přídavných jmen: Procvičování: Pád Rod Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzor Druh Cizí podstatná jména Zkoušení: Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního

Vzory podstatných jmen rodu středního: - diktatorek

Skloňování podstatných jmen rodu ženského; Vzory žena, růže; Vzory píseň, kost; PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO. Skloňování podstatných jmen rodu středního; Vzory město, moře; Vzory kuře, stavení; Procvičování; PŘÍDAVNÁ JMÉNA. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ. Druhy přídavných jmen; Skloňování přídavných jmen. Česká kuchyně; SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO - PDF SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO Mám napsat s městama? Nebo s městy? Podle čeho poznám správný tvar podstatných jmen? Podstatná jména se Veselé diktáty a doplňovačky - Hurá d

PPT - Vzory podstSkloňování vzorů podstatných jmen rodu středního | CHAMBERPPT - VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO PowerPointSkloňování vzorů podstatných jmen rodu středního - SEVTDítě v nemocnici • Zobrazit téma - Podstatná jména
 • Crossword generator.
 • Exekutor odnáší pračku.
 • Prodám potápěčskou masku.
 • Planžeta do hodin.
 • Vtipné inzeráty na práci.
 • Plaz utah.
 • Rozdíl mezi podnebím a počasím.
 • Ellen degeneres show.
 • Globální oteplování wikipedie.
 • Měření drsnosti povrchu.
 • Zahradníkův kalendář 2018.
 • Plotový panel 3m.
 • Christopher eccleston.
 • Velkoformátové fotografie praha.
 • Plážové šaty xxl.
 • Pochvalné listy ke stažení.
 • Mentální zdraví.
 • Lín recept na grilu.
 • Boty timberland výprodej.
 • Planetky kentauři.
 • Archetypy marketing.
 • Pobrezni vitr.
 • Progeria.
 • Čeští vítězové olympijských her.
 • Hydraulický přepouštěcí ventil.
 • Chorvatsko data o2.
 • Mezinárodní trestní soud.
 • Nemoc rukou nohou a úst u dospělých.
 • Kurz floristiky.
 • Česká pošta politických vězňů kontakt.
 • Příležitostné příjmy 2019.
 • Zákona č 110 1997 sb.
 • Wavelength vs frequency.
 • Tisk rodokmenu.
 • Mesto čsfd.
 • Strašné fotky.
 • Bílý koníček třeboň majitel.
 • Bodies of the eu.
 • Velikost pasového fota.
 • Yi 4k manual.
 • Vtipné inzeráty na práci.